War Cemetery in Bełwin

April 4, 2016

 

ENG
In the second half of February and at the beginning of March 1915, fierce battles took place in the Bełwin forests. Austrian troops tried at all costs to break through the ring of Russian troops besieging the Przemyśl Fortress. soldiers from both sides died as far as Bukowy Garb. The fights must have been terrible. Jan Vit writes in his memoirs that only during one trip to the Nagrodzenie, on February 18, 350 people from his unit died. A few months later, after the third siege and the recapture of Przemyśl by Austrians and Germans, 26-year-old Andrzej Sadowski from Bełwin, together with other inhabitants from nearby villages, was hired by the authorities to collect corpses and remains of people. They were buried in a mass grave that was planted around with cherry trees.

Zenek Majer with his friends cleared the cemetery of overgrowth, erected a monument and fenced the resting place of over 1,000 Russian and Austrian soldiers.

 

POL
“W drugiej połowie lutego i na początku marca 1915 roku w lasach bełwińskich toczyły się krwawe boje. Oddziały austriackie za wszelką cenę próbowały się przebić przez pierścień rosyjskich wojsk oblegających Twierdzę Przemyśl. W wypadach, zasadzkach, nocnych atakach na bagnety w rejonie Nagrodzenia wzgórza 361, aż po Bukowy Garb ginęli żołnierze z obu stron. Walki musiały być straszne. Jan Vit w swoich wspomnieniach pisze że tylko w czasie jednego wypadu na Nagrodzenie, 18 lutego zginęło 350 ludzi z jego oddziału. Kilka miesięcy później, już po trzecim oblężeniu i odbiciu Przemyśla przez Austriaków i Niemców, 26-letni Andrzej Sadowski z Bełwina razem z innymi mieszkańcami z okolicznych wiosek, został przez władze zatrudniony przy zbieraniu z lasów zwłok i szczątków ludzkich włóczonych przez zwierzynę.” Zostali oni pochowani w zbiorowej mogile, która została obsadzona w koło drzewami wiśni.

Zenek Majer wraz przyjacółmi oczyścili cmentarz z zarośli, wznieśli pomnik i ogrodzili miejsce spoczynku ponad 1000 żolnierzy rosyjskich i austryjackich.

 

 

20160326-DSC_4772

20160326-DSC_4759

 

Last picture shows the place in the forest, where the remains of five soldiers of the tsarist army were found. The funeral took place on November 22, 2015 at the cemetery in Belwin in the presence of the General Consul of Russia in Krakow, Aleksander Minin.

Ostatnie zdjęcie przedstawia miejsce w lesie, w którym znaleziono szczątki pięciu żołnierzy armii carskiej. Pogrzeb odbył się 22 listopada 2015 r. na cmentarzu w Belwiniach w obecności Konsula Generalnego Rosji w Krakowie Aleksandra Minina.

 

20160326-DSC_4753

 

 

 

Tags: Newest First

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *